Aktuelle kurser og uddannelser

NLP Practitioner
• Roskilde d. 20/1-2019
(7 dage)

• Roskilde d. 8/2-2019
(3 + 3 + 1 dage)
Læs mere


 
 

Presse

TV2

TV2's Marie prøver hypnose mod sin fobi mod edderkopper.
Se programmet her

DR P1

Julie Bang interviewer os om oplevelsen af tid - og ender i trance!
Hør interviewet her

TV2 Radio

Ricco Wichmann og Jan Gintberg interviewer os om hypnose i en let tone.
Hør interviewet her

Radio 3

Mike Pedersen interviewer os om NLP og selv-coaching.
Hør interviewet her

 
 

 

Coaching


 

Hvad er coaching?

Coaching er et populært begreb, der anvendes i mange forskellige sammenhænge i dag. Men hvad dækker coaching-begrebet egentlig over?

Kort fortalt handler coaching om:

  • Afklaring
  • Præcis målsætning
  • Planlægning og milepæle
  • Løbende opfølgning og justering
  • Sparring, støtte og kickstart fra coachen

En coach er en person, som hjælper dig med at sprænge dine egne grænser. Mange af vores begrænsninger i tilværelsen er mentale. Vi forestiller os, at vi ikke kan "blive til noget", nå vores mål, føre et bedre liv etc. Men begrænsningerne lever kun i dit sind. Henry Ford sagde: Om du tror at du kan eller ikke kan - du har under alle omstændigheder ret. Henry Ford sprængte mange grænser for sin tid, tænkte kreativt og nåede mål, som konkurrenterne ikke havde troet mulige.


Coaching for moderne mennesker

For blot 100 år siden var tilværelsen langt mere enkel end i dag, selv i den industrialiserede verden. Et menneske blev mere eller mindre født til sin skæbne, og vores familiemæssige kår bestemte den tilværelse, vi ville få. Der blev ikke tænkt så meget i at "udleve sit potentiale", "sprænge grænser" eller "overvinde personlige udfordringer".

I løbet af det tyvende århundrede begyndte et menneskes skæbne at ændre sig fra at være fastlagt jævnfør familiens vilkår til at åbne sig i forhold til individets vilje og evne til at sprænge sine egne grænser. I dag kan næsten hvemsomhelst opnå næsten hvadsomhelst, hvis blot viljen er tilstede.

Vi vil langt mere i dag! Vi stiller os ikke tilfreds med, hvad der "forventes" eller hvad der er "rimeligt" for os at opnå. I dag er vi bevidste om, at ethvert menneske kan sætte sine ambitioner højt og leve efter dem. Vi har behov for at manifestere os i verden. Vi vil anerkendes for at være noget særligt. Med teknikkerne til at arbejde målrettet på disse ting har vi ikke modtages i dåbsgave.

Succesrige mennesker har opdaget, at de har langt flere ressourcer i sig, end de selv kan realisere, fordi gamle overbevisninger fra barndommen og ubevidste begrænsninger hæmmer dem. Derfor benytter de en coach (i en eller anden form), som kan provokere deres tanker, give dem nye input og støtte dem i at starte og fortsætte en personlig udviklingsproces.


Indre begrænsninger

Når du lærer at coache, lærer du teknikker til at overvinde indre grænser. De indre grænser kan nemlig observeres i vores måde at tale om vores mål, problemer og udfordringer på.

En coach lærer at observere dette meget nøjagtigt og stille de spørgsmål, som fører til, at de begrænsende overbevisninger bevidstgøres eller opløses, fordi hjernen begynder at positivt i stedet. Mange af vores negative tanker er nemlig bare "dårlige mentale vaner".

Coachen bevidstgør klienten om disse vaner på en måde, så de erstattes af positive, ressourcefulde tanker. Man taler om den "selvopfyldende profeti". Det er teorien om, at vi altid får, hvad vi forventer at få. Hvis du forventer at kunne nå dine mål, kommer du også til at bruge dig selv og dine ressourcer på en måde, så du når målene. Den som forventer at fejle, kommer hurtigt til at opgive og derved forfejle målene.

Derfor er dine overbevisninger om, hvad du kan og ikke kan, meget afgørende for, hvor effektiv du er mht. at nå dine mål. Coachen arbejder derfor specifikt på sine klienters overbevisninger om, hvad de kan og ikke kan.


Målsætninger

Mange mål bliver aldrig rigtigt forfulgt eller opnået, fordi målene ikke er gode nok. Der er forskel på at dagdrømme, have visioner eller decideret at sætte mål. Disse begreber er meget forskellige, og kun de deciderede mål er gode at arbejde med, hvis vi virkelig ønsker at nå dem. Inden for coaching er "mål" derfor et meget begreb, vi kun bruger, når en række betingelser er opfyldt.

En coach kender de spørgeteknikker, som sætter andre i stand til at sætte mål på en måde, der inspirerer og motiverer dem. I mange tilfælde handler det om at tænke målene igennem i detaljer ud fra nogle forskellige vinkler, og dette lærer coachen at guide sin klient til.

Alene målsætningsprocessen er meget inspirerende for mange klienter. De fleste har nemlig ikke gjort sig den umage (eller har den nødvendige viden), der går målene gode og inspirerende at arbejde efter.


Handlingsplaner og milepæle

Det handler i lige så høj grad om at lægge handlingsplaner. Mange "mål" bliver aldrig til noget, fordi personen ikke lægger en god plan til at nå målet. Måske er det fordi det lyder så enkelt, at mange forsømmer at lægge gode planer. Coachen kan hjælpe sin klient til at lægge planen på en måde, så den er overskuelig og motiverende. Samtidig bliver den lagt på en måde, så den er let rette til, hvis tingene ikke går som forventet. Der er nogle redskaber, som giver den mentale fleksibilitet til at planlægge på denne måde.

Det er derfor lige så vigtigt, at coachen og klienten kan arbejde sammen om at følge op på planen. Styrken i at have en samarbejdspartner kommer nemlig også af, at coachen let kan følge med i klientens fremgang og hjælpe ham til at overkomme vanskeligheder undervejs. Vanskeligheder opstår altid. Det er derfor, mange mål ofte bare forsvinder i ingenting.


Præstationsmuren

De fleste mennesker, der forfølger deres mål, møder på et tidspunkt det, jeg kalder "præstationsmuren". Det er de indre forhindringer, som gør, at klienten ikke får fulgt op på sine præcise mål og nøjagtige handlingsplaner. Disse forhindringer ødelægger meget, og de har ikke at gøre med hverken målsætning eller planlægning. Og det er synd, at dettes sker, for mange indre forhindringer kan overvindes med enkle redskaber.

Coachen lærer nogle verbale teknikker, som sætter klienten i stand til at overvinde vanskelighederne og nå sine mål. Dette sker, fordi coachen verbalt kæder klientens stærkeste personlige ressourcer sammen med de vanskeligheder, klienten møder på vej mod sit mål. Det er særdeles effektivt, og mange klienter oplever sig selv fra en helt ny, ressourcestærk side. Den positive effekt er selvforstærkende, og klienten lærer derfor hurtigt at skabe denne ressource i sig selv, før vanskelighederne opstår.


Løbende sparringspartner

Coachen er som sparringspartner en værdifuld ressource for klienten. Kontakten mellem coach og klient kan være stor i begyndelsen, men vil snart blive sjældnere og sjældnere, fordi klienten lærer at gennemgå de rigtige processer selv. Alligevel har mange, som benytter sig af coaching, stor glæde af fortsat at have en ekstern sparringspartner, som følger med i deres mål, planer og fremskridt.

Derved kan coachen fortsætte med at inspirere klienten til at yde sit bedste - og samtidig respektere sine grænser og tage hensyn til hele sit liv, så ét livsområde ikke får for stor opmærksomhed på bekostning af de øvrige.

Mange ledere, sælgere, forfattere e.a. har faste møder med en coach, som hele tiden kan holde gryden i kog sammen med dem.

Læs mere om coaching hos Wikipedia eller coaching hos Wikipedia (eksterne links).


Coach-uddannelser

Læs også om vores coach-uddannelser:

 
 

Tilmelding

Tilmeld dig nu.

 

 

Zenius Academy | www.zenius.dk | post@zenius.dk | Tlf. 70 26 12 60
Besøg efter aftale. Sitemap.